Asfiksjofilia

Asfiksjofilia – preferencja, norma czy zboczenie?

Norma seksualna jest sprawą ciągle dyskutowaną. Asfiksjofilia to odczuwanie satysfakcji seksualnej podczas duszenia partnera lub bycia duszonym. Niektórzy psychiatrzy uważają tę preferencję za zaburzenie umysłowe. Seksuolodzy dyskutują o niej w kategoriach normy seksualnej.

dr Robert Kowalczyk – seksuolog

Czy zachowania seksualne takie jak asfiksjofilia są “normalne” Chciałbym dowiedzieć się więc mniej więcej jakie mogą być tego przyczyny. Pociąg do ostrego seksu oraz dominacji miałem od zawsze, myślę więc, że może być to powiązane.

O normie seksualnej mówimy wówczas, kiedy mamy do czynienia z zachowaniem osób dorosłych, które świadomie podejmują zachowanie seksualne, które nie powoduje cierpienia u innych. Oznacza to, że inna osoba nie jest ofiarą lub sprawcą, a wszyscy uczestnicy aktu seksualnego odczuwają z niego satysfakcję.

Przyduszanie

Asfiksjofilia polega na odczuwaniu przyjemności w momencie przyduszania się samodzielnego lub przez kogoś. Asfiksjofilia jest w wielu przypadkach dyskutowana jako rodzaj zaburzonej preferencji, ale tylko wówczas kiedy dane zachowania, a w przypadku asfiksjofilii tak być może , zagraża zdrowiu lub życiu. Osoba, ktora preferuje ta praktykę seksualna może się po prostu udusić. Z tego punktu widzenia dyskutujemy to jako zjawisko niepożądane. Są osoby, które grają konwencją asfiksjofilii do pewnego poziomu , staraja się tą praktykę podejmować bezpiecznie. W takim wypadku, jeżeli mamy osoby dorosłe, które świadomie praktykują asfiksjofilię I nie krzywdzą  przy tym siebie ani partnera, to nie możemy mieć wobec nich zastrzeżeń. Asfiksjofilia często dyskutowana jest w obszarze BDSM – wiązanie/dominacja/sadyzm/masochism – kiedy to jest wplatana jako jedna z praktyk tego typu.

asfiksjoflia czyli podduszanie podczas seksu
Michael Hutchence legendarny lider INXS – do dziś nie wiadomo, czy jego przedwczesna śmierć była skutkiem samobójstwa czy asfiksjofilii.

Michael Hutchence legendarny lider INXS – do dziś nie wiadomo, czy jego przedwczesna śmierć była skutkiem samobójstwa czy asfiksjofilii.

Norma seksualna

Zgodnie z przyjętymi definicjami norma seksualna to  ogólnie przyjęte w danej kulturze zachowania seksualne, stanowiące wzorzec postępowania i kryterium oceny.  Normy dzielą się na statystyczne  (np. masturbacja u chłopców jest normą, ponieważ większość ją uprawia), zwyczajowe (np. seks przedmałżeński),  religijne (np. masturbacja jako grzech), partnerskie  (np. oboje akceptują pieszczoty oralne), społeczne (np. akceptacja związków homoseksualnych), prawne (np. karalność stosunków z nieletnimi), medyczne (międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń, w której są opisane zaburzenia seksualne).

Swiatowa Organizacja Zdrowia normę seksualną widzi jako integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikowania się i miłości.

Kliniczna norma seksualna obejmuje trzy kategorie

  •  optymalna – zachowania i praktyki seksualne najbardziej pożądane indywidualnie i społecznie
  • akceptowana – zachowania i praktyki seksualne nie optymalne, ale nie utrudniające rozwoju osobowego i nawiązywania głębokiej więzi międzyludzkiej
  • funkcjonalna  – gdy  nie zostaje naruszone żadne z kryteriów funkcji osobistej i funkcji społecznej zachowania seksualnego.
  • indywidualna – uwzględnia wychowanie, krąg kulturowy, temperament, osobowość
  •  partnerska – stopień  w jakim dany związek zaspokaja potrzeby partnerów.

W odróżnieniu normy od patologii pomagają następujące wyznaczniki: dojrzałość/niedojrzałość seksualna, obustronna akceptacja zachowań seksualnych / brak obustronnej akceptacji, dążenie do obustronnego zaspokojenia/ brak takiego dążenia,  nieszkodzenie zdrowiu partnerów/ zagrożenie zdrowia, nienaruszanie norm społecznych (nieszkodzenie innym ludziom)/ wykroczenie poza normy społeczne.

 

Summary
Asfiksjofilia
Title
Asfiksjofilia
Description

Co to takiego asfiksjofilia i czy mieści się w przyjetej normie seksualnej mówi seksuolog Robert Kowalczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *