Molestowanie seksualne dzieci i nadużycia seksualne wobec najmłodszych

Molestowanie seksualne dziecka to wykorzystanie dziecka do realizacji potrzeby seksualnej osoby dorosłej. 

Molestowanie seksualne to nadużycie seksualne dziecka przez osobę dorosłą – tak mówi najszersza definicja odnosząca się do motywacji sprawcy.Nadużycia seksualne są dość dużym problemem społecznym.Według statystyk zaledwie niewielki odsetek nadużyć znajduje swój finał w sądzie z bardzo wielu powodów.

Robert Kowalczyk – seksuolog

 Jaka jest definicja molestowania seksualnego? Jak polskie prawo traktuje taką patologię? Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą molestowania seksualnego?

Molestowanie seksualne dzieci to delikatny temat – trzeba zapobiegać, ścigać , karać. Trzeba też unikac psychozy, bo nie każdy dorosły przytulający dziecko dopuszcza się przemocy seksualnej. Są pewne syndromy, po których można rozpoznać, że coś jest z dzieckiem nie w porządku; sa tez procedury postępowania w takich wypadkach.

 

Molestowanie seksualne to nadużycie seksualne dziecka przez osobę dorosłą – tak mówi najszersza definicja odnosząca się do motywacji sprawcy.

Mamy tu sytuację “skośną” – osoba dorosła dla zaspokojenia swojej potrzeby seksualnej wykorzystuje dziecko. Mamy tu cały wachlarz zachowań, które są oceniane jako molestowanie. Może to być więc zachowanie bez kontaktu fizycznego z dzieckiem;  może być to kontakt fiyzczny z dzieckiem bez kontaktu seksualnego oraz sam kontakt seksualny. W niektórych wypadkach o wystąpieniu lub nie molestowania seksualnego decyduje sąd.

Nadużycia seksualne są dość dużym problemem społecznym. Według statystyk  zaledwie niewielki odsetek nadużyć znajduje swój finał w sądzie z bardzo wielu powodów.

Co trzecie dziecko przed 15 rokiem życia staje się obiektem nadużyć seksualnych.

Szacuje się, że co trzecia dziewczynka lub chłopiec staje się obiektem nadużycia seksualnego przed 15 rokiem życia.  Najczęściej sprawcami nadużyć są mężczyźni; 8-10% molestujących to kobiety. Jeśli dochodzi do nadużyć wobec chłopców to częściej mają one związek z przemocą niż w przypadku dziewcząt.

Skutki molestowania

Jeśli mówimy o molestowaniu seksualnym dzieci to w oczywisty sposób nasuwa się pytanie o skutki takich działań.  Możemy je podzielić na dwa duże obszary:

– skutki natury fizycznej wynikające z samego  nadużycia czy tez aktu seksualnego;

– skutki natury psychicznej; ich gama jest niezmiernie szeroka w zależności od typu czynu i typu sprawcy.  Inaczej oceniamy sytuację gdy nadużywa osoba bliska, a inaczej gdy sprawca jest obcy dla dziecka.

Według art. 200 polskiego kodeksu karnego jakiekolwiek działania seksualne podejmowane wobec osoby poniżej 15 roku życia zagrożone są karą od lat 10 do 12.

Molestowanie seksualne, Nadużycia seksualne wobec dzieci.
Niewielki odsetek przypadków molestowania dzieci znajduje swój finał w sądzie. temat jest ciągle tabu i często sami rodzice rezygnują z drogi sądowej: czasem dla dobra dziecka, czasem dla własnego dobra.

Kodeks Karny, art.200 Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiara molestowania seksualnego?

Na początek musimy sobie zdać sprawę, że dzieci rozwijają się psychoseksualnie.  Jedno z tabu, a nawet mitów funkcjonujących w naszej kulturze to przekonanie o aseksualności dzieci. Każda z faz rozwoju ma swoje typowe przejawy.  Odchylenia od tego właściwego rozwoju mogą być wskazówką dla wychowawcy. Ważny jest ogólny stan psychiczny dziecka: czy nie pojawiają się zachowania lękowe wobec jakiegoś dorosłego, wobec płci przeciwnej lub pojawienie się jakiegoś stresu związanego ze sferą intymną, czy dziecko nie wycofuje się z kontaktu, lub popada w stany depresyjne.

Trzeba jednak pamiętać, że u dzieci zmiany nastroju mogą mieć inną przyczynę. Nie należy zatem wszystkiego interpretować w kategoriach traumy; jeśli jednak rodzice odczuwają niepokój, że dziecko mogło stać się ofiarą przemocy seksualnej , to powinni poprosić psychologa o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem.  Podwyższony poziom lęku, gwałtowne zmiany nastroju  mogą być objawem zupełnie innych niż seksualne problemów.

Seksualizacja kontaktu 

Jeżeli dziecko zaczyna seksualizować kontakt, to znaczy zauważamy, że dziecko zaczyna używać wyrażeń lub zachowuje się w sposób dla jego wieku i etapu rozwoju nietypowy, zaskakujący to może być to sygnał. I wtedy także  psycholog musi zweryfikować nasze wątpliwości.  Większą krzywda dla dziecka może być poszukiwanie i napiętnowanie  zdarzenia, które nie nastąpiło. Dlatego podkreślam: warto iść z dzieckiem do psychologa , seksuologa, by w sposób profesjonalny przeprowadzić rozmowę z dzieckiem. Dyskusja o seksualności dzieci w naszej kulturze się nie toczy, więc niektóre charakterystyczne zachowania mogą być przez opiekunów mylnie interpretowane. Równie ważne jak potwierdzenie podejrzeń jest więc wykluczenie możliwości, że dziecko stało się ofiara napaści seksualnej.

Nadużycie seksualne w dzieciństwie może w przyszłości zaowocować problemem seksualnym, z relacjami partnerskimi lub funkcjonowaniem społecznym.

 

Summary
Molestowanie seksualne dzieci i nadużycia seksualne wobec najmłodszych
Title
Molestowanie seksualne dzieci i nadużycia seksualne wobec najmłodszych
Description

Molestowanie seksualne to nadużycie seksualne dziecka przez osobę dorosłą - tak mówi najszersza definicja odnosząca się do motywacji sprawcy. Występuje tu cały wachlarz zachowań, które są oceniane jako molestowanie. Może to być więc zachowanie bez kontaktu fizycznego z dzieckiem; może być to kontakt fiyzczny z dzieckiem bez kontaktu seksualnego oraz sam kontakt seksualny. W niektórych wypadkach o wystąpieniu lub nie molestowania seksualnego decyduje sąd. Jak rozpoznać ofiarę nadużyć seksualnych mówi seksuolog Robert Kowalczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *