Poród i prawa pacjentki

Poród to ekstremalne przeżycie – łaczy się ze strachem, bólem, niepewnością czy dziecko będzie zdrowe

Rodząca ma prawdo do pełnej informacji o tym, co się z nią dzieje; ma prawo wyboru miejsca i pozycji porodu. Zdrowe kobiety w obliczu szpitalnego sztafarzu drętwieją i przestają walczyć o to, co im się należy. Kobiety niepełnosprawnie intelektualnie są całkowicie pomijane i zagubione – takie są  fakty. Nasz ekspert przeprowadził szereg wywiadów z niepełnosprawnymi kobietami – rzeczywistość szpitalna jest dla nich bezlitosna.

Prof. Remigiusz Kijak –  pedagog specjalny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, niepelnosprawnoscirehabilitacja.com

 

Czy niepełnosparawni intelektualnie rodzice mogą wychować sprawne dzieci?
Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną to książka unikatowa, pionierska z uwagi na podjętą problematykę i metodologię badań. Praca autora znanego z poruszania niewygodnych, trudnych tematów, który i tym razem w sposób obiektywny, ale i przejmujący, wrażliwy i osobisty porusza niezmiernie ważną i delikatną kwestię, jaką jest rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie. Narratorami książki są osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(…) Wypowiedzi badanych osób dotyczą wszystkich etapów kształtowania się roli rodzica: od podjęcia decyzji o rodzicielstwie, przebiegu ciąży i porodu oraz opieki nad dzieckiem. (…) Książka powstała z myślą o: rodzicach dzieci niepełnosprawnych, którzy stoją przed dylematem na ile ich niepełnosprawne intelektualnie dziecko ma być samodzielne i w jakim zakresie może realizować społeczne role  pracownikach pomocy społecznej, nauczycielach pedagogach specjalnych, lekarzach studentach kierunków społecznych, na których realizowane są zajęcia z zakresu Disability Studies (www.księgania.pwn.pl)

Książka Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną porusza szereg zagadnień z zakresu życia intymnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Generalnie dotyczy ona oczywiście  rodzicielstwa osoby niepełnosprawnej intelektualnie, ale rodzicielstwo to jest traktowane bardzo szeroko. W tej książce opisana jest w czterech odsłonach  droga do bycia rodzicem: od pewnej decyzji dotyczącej rodzicielstwa, przez opiekę położniczo-ginekologiczną, przebieg tej ciąży i poród  po codzienność rodzicielską. Ostatnia część poświęcona jest temu jak być rodzicem czyli temu jak rodzice niepełnosprawni intelektualnie realizują tą swoją rodzicielską codzienność i o planach rodzicielskich czy o planach rodziców z niepełnosprawnością intelektualną.

 Ciąża nigdy nieplanowana

Gdy podejmowaliśmy rozmowę na temat rodzicielstwa, to wszystkie  pary moich rozmówców  jednoznacznie mówiły o tym, że nie planowały swojej ciąży. To są też pary, które nie mają jednego dziecka, tylko kilkoro dzieci i żadnej ciąży nie planowały – to bardzo istotna, kluczowa kwestia.  Chcę jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, że brak edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną  powoduje, że rodzicom niepełnosprawnym intelektualnie, którzy mają myślenie konkretno-obrazowe i nie mają myślenia abstrakcyjnego, jest bardzo trudno planować  rodzicielstwo. Dlatego więc za każdym razem to rodzicielstwo ich zaskakiwało. PW jednym z wywiadów moja rozmówczyni opowiadała mi  jak donosiła ciążę do rozwiązania i dopiero wtedy z bardzo dużym zaskoczeniem odkryła, że była w ciąży – poród ją całkowicie zaskoczył.

 Szpital położniczy – wielkie osamotnienie 

Rozpoczyna się kolejny dość ważny etap, to jest etap przygotowania do porodu – opieki  na oddziale położniczym. Właściwie w biografiach wszystkich tych kobiet, z którymi rozmawiałem pojawia się refleksja, że  ten czas był dla nich  bardzo trudny, a niejednokrotnie czuły się niepotrzebne, pominięte, ignorowane. Nikt z nimi na tych oddziałach nie rozmawiał, nikt nie informował o kolejnych czynnościach, nie mówił jak będzie ten poród przebiegał. Bardzo często partnerzy rodzących byli wypraszani z sal, pomimo , że przecież mają prawo być ze swoją partnerką. Traktowano ten poród jako niefizjologiczny, pomimo, że był on prawidłowy. Jednak sam fakt, że mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną jest dla lekarza przesłanką do tego, żeby nie traktować tego porodu fizjologicznie.

Poród – ból, trauma, brutalność 

Jak przeżywały poród kobiety niepełnosprawne?  Bardzo często nie rozumiały co się wokół nich dzieje, nie rozumiały poleceń, czuły zdenerwowanie personelu i pielęgniarek, czuły się traktowane instrumentalnie.Mówiły, że było im zimno,  a mimo to pozostawały odkryte, że jak spadły z łóżka, to nikt ich nie podnosił – jest bardzo wiele takich opisów, które pokazują, że te kobiety były traktowane jak duży problem dla personelu. Z jednej strony są w ciąży, więc można podjąć takie same procedury jak w stosunku do kobiet pełnosprawnych, ale kobiety pełnosprawne mając oczywiście większą lub mniejszą świadomość swoich praw upominają się o nie. Kobiety niepełnosprawne nigdy nie upominają się o swoje prawa, dlatego bardzo często ich doświadczenia są bardzo negatywne.

Lekarze boją się kobiet niepełnosprawnych?

Cały ten rozdział jest bardzo trudnym przeżyciem pokazującym, że bardzo ważna w edukacji lekarzy, a zwłaszcza lekarzy położników i ginekologów jest kwestia uświadomienia tego, że kobiety niepełnosprawne to także ich pacjentki. Jeżeli jest to pacjentka niepełnosprawna fizycznie, to częściej upomni się ona o swoje prawa. Pacjentka niepełnosprawna intelektualnie natomiast, która ma problemy z komunikacją, bo przecież moje badane były to też często kobiety, które nie mówiły, które komunikowały się pozawerbalnie, to one w pozawerbalnej rozmowie ze mną mówiły o tym, jak trudne było dla niech to doświadczenie porodu. Ten brak komunikacji, fakt, że akcja porodowa jest dynamicznym procesem, to, że te kobiety były tak instrumentalnie i mechanicznie  traktowane pokazuje, że opieka ginekologiczna jest tematem który na pewno wymaga  szczególnej refleksji

Summary
Title
Poród i prawa pacjentki na oddziale położniczym
Description

Remigiusz Kijak jest pedagogiem specjalnym, a swoją uwagę zawodowa poświęca seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością intelektualną. W najnowszej książce opisuje proces stawania się rodzicem - nieplanowane ciąże, brak podstawowej wiedzy o własnym ciele, pogardliwe traktowanie z oddziałach położniczych - oto codzienność niepełnosprawnych kobiet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *