Cesarskie cięcie – wskazanie do porodu chirurgicznego

Cesarskie cięcie to zabieg chirurgiczny w miejscowym znieczuleniu polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy.

Wskazania do tego rodzaju porodu zmieniają się z czasem ale wbrew obiegowej opinii ciągle nie wykonuje się ich “na życzenie”

dr Piotr Żołnierczyk –  specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa

Jakie są obiektywne wskazania do wykonania cesarskiego cięcia? Czy na początku ciąży można ustalić czy cesarskie cięcie będzie konieczne?

Wskazania do cięcia cesarskiego w ciągu ostatnich lat ewoluowały i cały czas ewoluują.  W naszym kraju jak i na świecie wykonuje się coraz więcej cięć cesarskich –  istnieje bowiem opinia, że cięcie cesarskie jest bezpieczniejszą drogą przyjścia dziecka na świat niż poród drogami natury.

Cesarskie cięcie – kiedy lekarz się na nie decyduje 

Kaligula
Legenda przypisuje pierwsze cesarskie cięcie Kaliguli lub Neronowi. To jeden z tych niestabilnych psychicznie cesarzy  miał dla zaspokojenia ciekawości wydobyć własnoręcznie dziecko z brzucha kobiety na długo przed porodem. W rzeczywistości nazwa tego zabiegu wiąże się z prawem rzymskim, które zabraniało chować zmarłe ciężarne. Trzecia żona Henryka VIII – Jayne Seymour była pierwsza kobietą, u której cięcia dokonano za życia. Wkrótce po zabiegu Jayne zmarła – w przeciwieństwie do większości żon Henryka – śmiercią naturalną.

W przypadku cesarskiego cięcia występuje  mniejsze ryzyko urazu okołoporodowego, niedotlenienia śródporodowego dziecka, które może owocować mózgowym porażeniem dziecięcym. Mamy tez do czynienia z pozytywnym nastawieniem lekarzy. Powiedzmy sobie szczerze – żaden lekarz nie chce być pozywany do sądu w sprawie jakiegokolwiek zaniedbania dotyczącego porodu.

Czasami do niedotlenienia dziecka może dojść w okresie ciąży ale jeżeli poród odbył się siłami natury, to nikt nie jest w stanie udowodnić, że uszkodzenie dziecka miało miejsce przed porodem, a nie w trakcie porodu i nie wiąże się z zaniedbaniem lekarskim. Są to tematy z pogranicza prawa i medycyny, ale także brane pod uwagę w tej tendencji do rozszerzania wskazań do cięcia cesarskiego.

Wskazania do porodu siłami natury

Oczywiście, podczas porodu mamy możliwość monitorowania i pilnowania wszystkiego, ale są momenty w jego trakcie, które zawierają się w sekundach czy w minutach i one mogą być rzeczywiście decydujące o losie dziecka. Wydaje się, że przy dobrych warunkach do porodu naturalnego, prawidłowej budowie miednicy, rozsądnej masie i wymiarach dziecka, czyli tak zwanej średniej krajowej, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby urodzić dziecko siłami natury. Zwłaszcza przy prawidłowym ułożeniu dziecka.

Bezwzględne wskazania do cięcia cesarskiego

Natomiast bezwzględnym wskazaniem, które pojawiło się stosunkowo niedawno jest położenie miednicowe płodu.

Jeszcze 30 lat temu położenie miednicowe nie było bezwzględnym wskazaniem do rozwiązania cięciem cesarskim. Udzielało się pomocy ręcznej – rodziły się najpierw pośladki, potem główka. Lekarz czy położna udzielali pomocy, aczkolwiek wiadomo, że poród z położenia miednicowego jest obarczony większym ryzykiem powikłań i większym ryzykiem dla dziecka niż poród z ułożeniem główkowym. Dlatego właśnie z czasem różne czynniki spowodowały, że położenie miednicowe dziecka czyli pupą do dołu stało się bezwzględnym wskazaniem do cięcia.

Nie znam dzisiaj ośrodka, który prowadzi porody miednicowe z pomocą ręczną, bez cięcia cesarskiego. Wskazaniem są również  stany po cięciu cesarskim, które kiedyś częściej pomijano w palecie wskazań bezwzględnych do cięcia. Dzisiaj w wielu ośrodkach rządzi zasada raz cięcie – zawsze cięcie– czyli wykonuje się je kolejno w każdym porodzi kobiety.

Oczywiście,  stan po dwóch cięciach cesarskich zawsze był i będzie wskazaniem do cięcia cesarskiego. Macica w takim wypadku jest bliznowata, to miejsce o osłabionej odporności, może dojść do rozejścia się lub pęknięcia macicy podczas porodu, co jest dramatyczne i bardzo groźne dla życia matki  i dziecka.

Summary
Cesarskie cięcie - wskazanie do porodu
Title
Cesarskie cięcie - wskazanie do porodu
Description

W naszym kraju jak i na świecie wykonuje się coraz więcej cięć cesarskich - istnieje bowiem opinia, że cięcie cesarskie jest bezpieczniejszą drogą przyjścia dziecka na świat niż poród drogami natury. Czy istotnie tak jest i jakie są bezwzględne wskazania do cięcia cesarskiego mówi ginekolog, dr Piotr Żołnierczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *