Przedwczesny wytrysk. Leczenie hipnozą

Przedwczesny wytrysk: jak leczyć alternatywnymi metodami? 

O problemie przedwczesnego wytrysku mówimy, gdy zdarza się on regularnie przez ponad 6 miesięcy stałego współżycia. 

Agata Welikan – Zaborek: psycholog, hipnoterapeutka, Centrum Hipnoterapii;

Przedwczesny wytrysk to dysfunkcja seksualna polegająca na ejakulacji (wytrysku) po minimalnej stymulacji seksualnej, osiągniętej wcześniej, niż mężczyzna chce (przed penetracją lub wkrótce po rozpoczęciu penetracji). Zaburzenie dotyczy około 1/3 aktywnych seksualnie mężczyzn. Raport seksualności Polaków publikowany przez prof. Lwa-Starowicza w 2002 i 2005 wskazuje, że problem ten dotyczy 37% Polaków.W przypadku dłuższej abstynencji seksualnej szybkie następowanie wytrysku jest zjawiskiem naturalnym.

Przedwczesny wtrysk nie jest związany z wiekiem mężczyzny 

 Przedwczesny wytrysk jest zaburzeniem, które bardzo często dotyka mężczyzn w różnym wieku i ma bardzo różne podłoża. W leczeniu tego zaburzenia hipnozą skupiamy się najczęściej na odczuciu doznań płynących z ciała, na rozumieniu tego, co się z działem dzieje i na kontrolowaniu tych zjawisk.

Eiaculatio praecox
Przedwczesny wytrysk dotyka 37 procent mężczyzn. Pamiętajmy, że o problemie mówić można dopiero gdy przedwczesny wytrysk powtarza się w miarę regularnie przez 6 miesięcy przy stałym współżyciu. W innych okolicznościach mówimy o incydentach.

Czego oczekiwać od terapeuty?

Można pracować z pacjentem na wiele sposobów. Można podawać mu proste sugestie dotyczące sytuacji stosunku seksualnego momentu wytrysku. Bardzo często takie najprostsze sugestie przynoszą efekt. Można też pracować z samooceną pacjenta : jego poczuciem męskości, zadowoleniem z ciała, zmniejszaniem lęku, jeśli lęk się już pojawił.  

W tym ostatnim przypadku używamy odpowiednich technik pracy z lękiem. Ważne jest, by nauczyć się odczytywać sygnały wysyłane przez ciało, nauczyć się rozluźniać i próbować zrozumieć co się dzieje w trakcie stosunku z ciałem i emocjami.Panowanie nad sobą w czasie stosunku da umiejętność zwiększania lub ograniczania podniecenia seksualnego przez dawkowanie seksualnych bodźców zewnętrznych, np. fantazji erotycznych. 

Przewidywane skutki hipnoterapii

Kiedy może nastąpić poprawa?  Czas leczenia jest bardzo indywidualny. Jeżeli pacjent reaguje na proste sugestie podawane w relaksie, a niekoniecznie w głębokim transie, to efekty mogą być widoczne już po pierwszym spotkaniu.

Niestety, nie każdy pozytywnie reaguje na takie proste sugestie. Niektórzy potrzebują metaforycznych, wyobrażeniowych sugestii i  wtedy czas trwania terapii wydłuża się.

Podatność na hipnozę.

Podatność na hipnozę jest nieodłącznie związana z podatnością na sugestię. Podatność ta wydaje się być niezmienna w ciągu całego życia i prawdopodobnie jest w jakimś stopniu dziedziczona. Około 25% ludzi charakteryzuje się dużą podatnością, natomiast około 20% jest niepodatna na sugestię, a więc niepodatna także na hipnozę. Doświadczenia nad hipnozą pokazują, że nie jest ona związana z żadnym szczególnym stanem, częstotliwość pracy mózgu osób zahipnotyzowanych nie różni się od częstotliwości pracy mózgu osób świadomych, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy hipnotyzer sugeruje osobie hipnotyzowanej, aby się zrelaksowała. Podczas hipnozy człowiek nie ma też żadnych umiejętności i możliwości, których nie posiadałby w stanie pełnej świadomości, jeśli byłby odpowiednio zmotywowany. Mimo to hipnoza jest wykorzystywana w psychologii klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, przy zmniejszaniu bólu oraz w terapii niektórych uzależnień.

Jak działa hipnoza

Hipnoza jest to pośredni, między czuwaniem I snem stan świadomości.  Poddawana hipnozie osoba zachowuje pełną świadomość I wszystko, lub prawie wszystko pamięta. Hipnoterapeuta w czasie seansu podaje tylko akceptowalne I pozytywne sugestie.

 Trans jest narzędziem terapii większości zaburzeń seksualnych o podłożu psychogennym. Należą do nich impotencja, przedwczesny wytrysk, dyspaureunia, bolesne zbliżenia, uzależnienia od seksu, awersje seksualne.

W leczeniu stosuje się rożne metody I głębokości transu. Terapeuta przywołuje traumatyczne doświadczenia I próbuje doprowadzić do rozładowania emocji. Hipnoterapia bywa nieocenioną pomocą dla osób po doświadczeniach gwałtu i molestowania seksualnego : w transie bolesne doświadczenie zostaje przedefiniowane i odreagowane; przestaje wpływać boleśnie na psychikę pacjenta.

Terapia polega na zdobywaniu kontroli nad własnym ciałem: rozpoznawaniu wysyłanych przez nie sygnałów, panowaniu nad bólem, rozluźnianiu mięśni, wizualizacjach. Zahipnotyzowani kontrolujemy te obszary umysłu, które są dla nas niedostępne w zwykłych stanach świadomości. Dzięki temu możemy podnieść samoocenę, pozytywnie zwizualizować budzące niepokój sytuacje, a w rezultacie pozbyć się np. lęku przed kobietami, dominacją, otwarciem, Samokontrola jest szczególnie ważna w walce z uzależnieniami.

Hipnoza bywa pomocna tam, gdzie klasyczne metody zawodzą, lub są niewystarczające – np. w pracy z osobowościami egodystonicznymi czyli – mówiąc potocznie –takimi, które nie akceptują swojej orientacji seksualnej. Dzięki transowi I sugestii udaje im się często zaakceptować swoją seksualność I nastawić się do niej pozytywnie. Stanowisko naukowe – a hipnoterapia tego stanowiska się trzyma – jest takie, że odmienna orientacja seksualna nie jest chorobą, więc się jej nie leczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *