O czym świadczą kłopoty ze wzwodem?

Kłopoty ze wzwodem średnio o dwa lata wyprzedzają problemy kardiologiczne

Zaburzenia erekcji często są wołaniem o pomoc zmęczonego organizmu.

dr Maciej Zarębiński – kardiolog, Centrum Medyczne Ameds

Czy kłopoty z erekcją mogą być objawem kłopotów z sercem?

Zaburzenia erekcji a kłopoty z sercem

Serce najpierw daje znaki ostrzegawcze w postaci zaburzeń wzwodu
Serce najpierw daje znaki ostrzegawcze w postaci zaburzeń wzwodu. Jeśli nie potraktujesz go poważnie czekają Cie niemiłe niespodzianki.Seks jest świadectwem stanu układu krążenia.

Kilka lat temu w jednym z renomowanych czasopism naukowych  ukazała się ważna praca, której tematem był związek zaburzeń erekcji ze stanem układu krążenia. W pracy jest mowa o tym, że kłopoty z erekcją wyprzedzają o kilka lat zawały serca.

Proces miażdżycowy 

To jest związane z procesem miażdżycy, który dotyka wszystkie tętnice. U pacjentów, którzy są obciążeni nadciśnieniem, cukrzycą, paleniem papierosów te zmiany miażdżycowe mogą się najpierw pojawiać w drobnych naczyniach które są odpowiedzialne za erekcję, a dopiero potem dawać objawy bardziej organiczne. Tak. Zaburzenia erekcji wyprzedzają inne choroby układu sercowo – naczyniowego.

Kodeks etyki lekarskiej

Kodeks etyki lekarskiej: zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w Europie i w wielu innych krajach na świecie wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. Były one podstawą przysięgi składanej przez absolwentów uczelni medycznych, takich jak Akademia Krakowska w XV w. Do dziś wszyscy absolwenci akademii medycznych w Polsce składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać;
  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.
Summary

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *