Leki na nadciśnienie wpływają na potencję

Leki na nadciśnienie wpływają na funkcje seksualne mężczyzn i kobiet.

U mężczyzn leki obniżające ciśnienie tętniczne mogą powodować zaburzenia potencji. U kobiet wpływ lekarstw na libido i sprawność seksualna jest mniej oczywisty.

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – kardiolog, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Czy leki zapisywane chorym na choroby krążenia zawsze muszą obniżać potencję i powodować zaburzenia erekcji?

Pomówmy o tym, jak leki, które pacjent przyjmuje z powodu różnych problemów medycznych mogą wpływać na funkcje seksualne. Niektóre lekarstwa mogą te funkcje pogarszać, a niektóre nawet wywoływać ich zaburzenia.

Jak działają leki na nadciśnienie

Arterioskleroza - zwężenie naczyń krwionośnych serca
Beta- blokery wpływają na funkcjonowanie  receptora beta-adrenergicznego  na błonach komórkowych. Funkcją zdrowego receptora jest zmniejszenie częstości akcji serca, regulacja przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, obniżanie kurczliwości mięśnia komór, zmniejszanie objętości wyrzutowej i minutowej serca, zmniejszanie zużycia tlenu przez mięsień serca, zwiększenie przepływu wieńcowego, poprawa odżywienia mięśnia sercowego poprzez wydłużenie rozkurczu. 

Mechanizmy związane z tym problemem są bardzo różne. Jeśli ktoś ma wysokie ciśnienie i zbyt mocno je obniży za pomocą leków, to przepływ krwi przez narządy, które decydują o funkcji nerek, funkcji mózgu, ale także seksualności,  może się pogarszać. Niektóre leki obniżają libido, czyli zmniejszają ochotę na seks, powodują, że człowiek przestaje mieć na niego ochotę, albo ma coraz mniejszą. Są takie leki, które wpływają na różne układy hormonalne. Jest w końcu grupa leków, która wpływa na zmniejszenie libido, ale także, przez zaburzenie układu hormonalnego, daje mniejsze możliwości w sferze seksualnej.

Leki nowej generacji

Mamy jednak do czynienia z dynamicznym rozwojem farmakologii, czyli powstawaniem  różnych nowych substancji, które poprawiają rokowania pacjenta, wpływają właściwie na wysokość ciśnienia, dobrze obniżają wysokość cholesterolu, korygują różne mechanizmy neurohormonalne, czyli takie, które decydują o wystąpieniu zaburzeń przepływu w różnych obszarach, a jednocześnie nie wpływają na pogorszenie funkcji seksualnych.

Taki klasyczny przykład:  leki z grupy Beta-blokerów ( to uproszczona nazwa, mówimy tu o Beta-adrenolitykach). Są to  leki, które hamują pewien receptor i przez hamowanie funkcji receptora wpływają korzystnie na zwolnienie częstości rytmu serca arytmicznie, czyli zmniejszają ryzyko wystąpienia arytmii, poprawiają rokowania u pacjentów z niewydolnością serca. Prace nad betablokerami trwaja od połowy lat 60-tych; dzisiaj mamy całą gamę różnych leków z grupy betablokerów. Ich rozwój powodował, że skonstruowano również leki, które nazywamy hybrydowymi.

Leki hybrydowe 

Leki hybrydowe wpływają jednocześnie na różne mechanizmy. Nie tylko wpływają na blokowanie jednego receptora, ale mają w swoim składzie substancję, która może wpływać na funkcje seksualne, czyli tlenek azotu. Tlenek azotu zapewnia – jak to ładnie w żargonie medycznym nazywamy  – właściwą grę naczyniową, po to, żeby przepływ krwi ważny dla życia narządów, w tym przypadku dla seksualności, był właściwy.  Oznacza to, że we właściwych proporcjach musi odbywać się kurczenie i rozkurczenie naczynia, a decyduje o tym właśnie tlenek azotu.  Jeden z leków tej grupy – Nebivolol,  nie tylko blokuje receptory Beta, ale wpływa na funkcje narządów przez tlenek azotu.

Niektóre leki obniżające ciśnienie, np. inhibitory konwertazy i sartany, których dobroczynne działanie   na różne mechanizmy decydujące o seksualności jest udowodnione, wpływają korzystnie m.in. na funkcje śródbłonka naczyniowego.

Efekt placebo 

Warto tu dodać, że Beta-blokery to jest taka grupa leków, która była badana również pod kątem wpływu na libido i potencję.Istnieją badania, które lekarze często przytaczają: grupę stu kilkudziesięciu mężczyzn podzielono na trzy podgrupy, wszyscy mieli zdiagnozowane nadciśnienie.  Każda z grup otrzymywała ten sam lek, ale trzy różne komunikaty. Jedna grupa badanych dostawała informację, że lek to Beta-bloker, który może dobrze korygować ciśnienie, ale może pogarszać seksualność, więc warto zwracać na to uwagę. Druga grupa dostała informację, że to jest Beta-bloker, lek na nadciśnienie, a trzecia tylko taka,  że to jest lek na nadciśnienie. W ciągu kilkunastu tygodni wszyscy badani mieli tak samo kontrolowane ciśnienie. W pierwszej grupie ponad 30% zgłaszało zaburzenia erekcji, w drugiej grupie już tyko  kilkanaście%,  a w trzeciej grupie tylko 8% zgłaszało ten problem. Czyli jeżeli pojawiał się inny komunikat, jeśli uprzedzano badanych, że jakieś zjawisko wystąpi i oni spodziewali się zaburzeń erekcji, to częściej je u siebie obserwowali. Złośliwi komentatorzy mówili, że jak człowiek ma winnego to łatwiej się przyznać, więc to oczywiście bardzo skomplikowane zagadnienie.

 

 

Summary
Leki na nadciśnienie wpływają na potencję
Title
Leki na nadciśnienie wpływają na potencję
Description

eki, które pacjent przyjmuje z powodu różnych problemów medycznych mogą wpływać na funkcje seksualne. Niektóre lekarstwa mogą te funkcje pogarszać, a niektóre nawet wywoływać zaburzenia. Dlaczego tak się dzieje i czy zaburzenia erekcji są w nadciśnieniu nieuknione tłumaczy wybitny kardiolog, prof. Artur Mamcarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *