Seks, który leczy serce

Seks ma moc uzdrawiania serca! 

Życie seksualne jest niezwykle ważną częścią aktywności życiowej a seks jako aktywność fizyczna jest zawsze zdrowy. Ponieważ życie seksualne nie jest często poruszanym przez lekarzy tematem, pacjent nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie jest ono ważne dla kondycji serca.

dr n. med. Maciej Zarębiński – kardiolog Centrum Medyczne Ameds 

Czy warto uprawiać seks? Szczególnie gdy jest się po zawale?

Czy warto uprawiać seks? Oczywiście, że warto. Życie seksualne jest niezwykle ważną częścią aktywności życiowej. Wszystkie czynności, które sprawiają człowiekowi radość dobrze wpływają na jego samopoczucie i na stan zdrowia. Seks jako aktywność fizyczna zawsze jest zdrowy.

Aktwność fizyczna jako warunek zdrowego serca 

Aktywność fizyczna służy utrzymanie sprawności i zdrowia człowieka. Częste i regularne ćwiczenia fizyczne są ważnym elementem w zapobieganiu wielu chorób, takich jak: rak, miażdżyca, choroby krążeniowo-naczyniowe, cukrzyca typu drugiego, otyłość czy bóle pleców. Ćwiczenia fizyczne są ważne ze względu na utrzymanie sprawności fizycznej, do której zalicza się: prawidłową wagę, budowę i utrzymanie zdrowych kości, mięśni i stawów; promowanie dobrego samopoczucia; zmniejszanie ryzyka operacji chirurgicznych, oraz wzmacnianie systemu odpornościowego.

Istotne jest, aby aktywność uzupełnić o odpowiednią dietę, która zapewniając równowagę makro i mikroskładników.  Zaniedbanie diety lub programów ćwiczeniowych prowadzi zwykle do pogorszenia stanu zdrowia.

Dlaczego warto uprawiać seks? Seks to zdrowie!
Zawałowcom”szczególnie świeżo upieczonym stale towarzyszy lęk przed wysiłkiem. Z tego powodu boją się podejmować współżycie – mają zapewne przed oczami obrazek słabnącego podczas miłosnych uścisków kochanka. Tymczasem kardiolodzy zachęcają, by podejmować ten własnie rodzaj aktywności, który jest dla serca wspaniałą gimnastyką.

Warto uprawiać seks dla zdrowego ciała

Zdrowie to według definicji  stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności.  Definicja zdrowia obejmuje sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a także   wymiar duchowy.

Zdrowie jest szerokim pojęciem i obejmuje: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne, zdrowie umysłowe, zdrowie społeczne i duchowe.  Według niektórych badaczy zdrowie i choroby nie są odmiennymi stanami, bo stan psychiczny chorego i życzliwość społeczna mogą równoważyć stan chorobowy; z kolei problemy emocjonalne lub izolacja społeczna mogą sprawić, iż człowiek mimo pełnej sprawności fizycznej poczuje się chory.

Według Światowej Organizacji Zdrowia na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki środowiska otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie.

Warto uprawiać seks dla zdrowia psychicznego

Równie ważne, co zdrowie ciała jest zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne  definiuje się jako stan dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego; człowiek swobodnie korzysta ze swoich zdolności poznawczych, emocji, funkcjonuje w społeczeństwie i w  życiu codziennym.

Na zdrowie psychiczne składają się takie wskaźniki jak: zrozumienie własnych uczuć, przyjęte zasady myślenia i działania, poczucie własnej wartości, poczucie samospełnienia, samorealizacji, brak niepewności, odpowiednie reagowanie na stres, radzenie sobie ze stratami, dobre relacje ze społecznością, uczenie się na podstawie doświadczeń.

Według WHO nie ma jednej, oficjalnej definicji zdrowia psychicznego, ponieważ różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne. Innymi słowy, brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Jednym ze sposobów na określenie stanu zdrowia psychicznego jest sprawdzenie jakości funkcjonowania danej osoby na co dzień. Jeśli jest zdolna do działania, potrafi znieść stres życia codziennego, utrzymać poprawne stosunki międzyludzkie i być niezależna, oraz jest w stanie odzyskać siły po trudnych sytuacjach życiowych, oznacza to, że jest to osoba zdrowa psychicznie.

 

 

Summary
Seks, który leczy serce
Title
Seks, który leczy serce
Description

Czy warto uprawiać seks? Oczywiście, że warto. Życie seksualne jest niezwykle ważną częścią aktywności życiowej. Wszystkie czynności, które sprawiają człowiekowi radość dobrze wpływają na jego samopoczucie i na stan zdrowia. Seks jako aktywność fizyczna zawsze jest zdrowy. O strachu przed współżyciem po zawale serca mówi kardiolog, dr Maciej Zarębiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *