Hipnoza – leczenie bólu, zmniejszanie napięcia

Hipnoza w walce z bólem. Leczenie bolesnych stosunków. 

Ból według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Ci, którzy doświadczyli przewlekłego bólu wiedzą, jakie to niszczące doświadczenie, odbijające się na psychice. Mechanizm bolesnych stosunków jest taki, że utrwalają one w psychice lęk przed seksem tworząc błędne koło.

Agata Welikan Zaborek – psycholog, hipnoterapeutka, Centrum Hipnoterapii

Czytałem, że za pomocą transu, można zlikwidować ból. Czy to prawda? Czy  dotyczy to wszystkich rodzajów bólu?W jaki sposób hipnoza pomaga leczyć ból, odczuwany np. w trakcie zbliżenia?

 

 

Hipnoza ma zastosowanie w walce z bólem. W tej technice można z nim sobie radzić na różne sposoby.

Ból to napięcie – umiejętność rozluźnienia to łagodzenie bólu.

Najważniejsze w leczeniu hipnoterapią jest, aby pozbyć się napięcia. Gdy ból pojawia się często, regularnie, to osoba naturalnie staje sie napięta i spodziewa się tego bólu. Tak się dzieje na przykład w w przypadkach, gdy stosunkowi seksualnemu towarzyszy ból, ale także w każdej innej sytuacji, która kojarzy się z doznanym bólem. Oczekiwanie na ból nasila napięcie.

Trening autogenny

Pierwszym etapem jest więc praca z pacjentem/pacjentką, dzięki której będzie w stanie nad napięciem zapanować. Metody pracy z lękiem i napięciem są różne. Można, na przykład, w hipnozie podsuwać wyobrażenia sytuacji, w której występuje ból I wmawiać pacjentowi, że potrafi wtedy zachować spokój, a nawet się rozluźnić. Taka praca zawsze – w zależności od osoby prędzej czy później – przekłada się na sytuacje, w której pacjent poczuje się spokojniej.j Inną metoda jest trening autogenny; polega on na osiąganiu świadomości ciała i jego reakcji, co pozwala w krytycznej chwili zapanować nad napięciem.

Druga sprawa to praca z samym bólem i ona wymaga czasu. Warto jednak ten czas poświęcić, bo można uzyskać naprawdę dobre efekty. Najpierw osoba uczy się w hipnozie znieczulać jakąś część ciała – osiąga się to poprzez wielokrotne i prowadzone różnymi technikami zmniejszenie czucia. Kolejny etap to umówienie z osobą jakiegoś sygnału (np. myśl o czymś konkretnym, lub wypowiedzenie jakiegoś słowa, charakterystyczny gest, zaciśnięcie dłoni), na który napięcie ustępuje a bolące miejsce czasowo się “znieczula”. To nie jest tak, że tego bólu się w ogóle nie czuje, natomiast to doznanie jest dużo mniej intensywne, jakby oddalone od świadomości, dzięki czemu osoba nie skupia się na nim aż tak bardzo.

Ból jest w dużej mierze odczuciem – jeśli przekonamy siebie, że go nie czujemy, to tak będzie.

Jeśli chodzi na przykład o bóle porodowe to, oprócz długotrwałej nauki w okresie ciąży, trzeba by w trakcie porodu odtwarzać płytę lub plik z nagraniem głosu hipnoterapeuty, bo pojedynczy sygnał nie zadziała. Jeżeli przyczyna bólu jest fizjologiczna to nie usunie się go hipnoterapią. Można jedynie próbować łagodzić dolegliwości.

Ból
W XXI wieku ból  już nie uszlachetnia – oprócz farmakologicznej są alternatywne metody leczenia bólu. Przewlekły ból powoduje napięcie mięśni, które odczucie bólu potęgują. Siła sugestii może okazać się zwycięską bronią.

Bolesne zbliżenia – leczenie hipnozą

Jeżeli chodzi o pracę z bólem, to w hipnozie są dwie metody które pomagają ból zwalczyć lub złagodzić. Możemy nauczyć pacjenta pracować z własnym ciałem, czyli rozpoznawać różne sygnały płynące z niego, czuć wyraźnie kiedy i które partie mięśni napinają się w ciele. Uczymy pacjenta metod rozluźniania docelowych partii mięśni, z czego może korzystać samodzielnie w domu.

Praca z napięciem i lękiem 

Pierwszą metodą jest metoda pracy z napięciem i z lękiem który występuje razem z napięciem. Robi się to z reguły w ten sposób, że poddana hipnozie osoba wyobraża sobie sytuację która jest dla niej stresująca np. sytuacje stosunku seksualnego – dochodzi wtedy do napięcia. Terapeuta rozpoznaje kiedy i gdzie napięcie się pojawia, po czym zaleca rozluźnienie tych partii ciała. Pacjent uczy się i jest w stanie rozluźnić się co niesie za sobą to, że napięcia przestają być tak urazowe. Taki trening przekłada się na realne sytuacje –  i rzeczywiście lęk i napięcie są mniejsze,  przez co ból także jest mniej odczuwalny.

Zakładanie kotwicy 
Druga metoda, która wymaga trochę dłuższej pracy, polega na zakładaniu tzw. kotwic. Kotwica jest to umówiony sygnał pacjenta z terapeutą. Terapeuta wprowadza pacjenta w stan hipnozy i uczy go znieczulenia pewnych partii ciała. Jeżeli uda się uzyskać efekt rzeczywistego znieczulenia (mrowienia lub nieczucia) wtedy zakłada się kotwicę która odtworzy w przyszłości ten stan – czyli uaktywni odczucie znieczulenia. Metoda ta jest skuteczna na różne części ciała dlatego wykorzystuje się ją w przypadku bolesnych stosunków. Zakłada się kotwicę na obszar pochwy czy penisa. Gdy osoba odczuje ból podczas stosunku może ją zastosować co spowoduje pojawienie się uczucia znieczulenia które w niektórych przypadkach może całkowicie znieść odczuwany ból.

Co to jest ból ?

Ból jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym z rzeczywistym lub potencjalnie zagrażającym uszkodzeniem ciała albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. W zależności od źródła uszkodzenia może mieć charakter bólu receptorowego, neuropatycznego lub psychogennego. Biorąc pod uwagę kryteria czasowe, można wyróżnić ból ostry i przewlekły. O bólu przewlekłym mówi się wtedy, gdy trwa dłużej niż 3 miesiące lub utrzymuje się mimo wygojenia tkanek.

Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7 (1): 20–30

Mechanizm powstawania bólu ma cztery etapy:

  • transdukcja – zmiana energii działającego bodźca uszkadzającego (mechanicznego, termicznego, chemicznego) na impuls elektryczny przewodzony neurytami. Uszkodzenie tkanek prowadzi do uwolnienia w ciele wielu substancji: bradykininy, histaminy, serotoniny, prostanoidów czy cytokin, odpowiedzialnych za rozwój zapalenia neurogennego w miejscu urazu.
  • przewodzenie – informacja nocyceptywna, zakodowana w postaci impulsu elektrycznego, dociera do zwoju korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych I powoduje uwalnianie aminokwasów pobudzających, które są transportowane do synaps rdzenia kręgowego.
  • modulacja – z rogu tylnego rdzenia kręgowego informacja nocyceptywna jest przekazywana do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego
  • percepcja – zachodzi w mózgu; jest odpowiedzialna za uświadomienie działania stymulacji bólowej, jej ocenę oraz za reakcje afektywne i emocjonalne. Na tym etapie powstaje lęk, agresja I gniew oraz są kształtowane modele zachowań związane z zapamiętywanym bólem. Hipnoterapia pracuje właśnie z percepcją bólu.

 

 

 

 

 

 

Summary
Hipnoza - leczenie bólu, zmniejszanie napięcia
Title
Hipnoza - leczenie bólu, zmniejszanie napięcia
Description

Najważniejsze w leczeniu hipnoterapią jest, aby pozbyć się napięcia. Gdy ból pojawia się często, regularnie, to osoba naturalnie staje sie napięta i spodziewa się tego bólu. Tak się dzieje na przykład w w przypadkach, gdy stosunkowi seksualnemu towarzyszy ból, ale także w każdej innej sytuacji, która kojarzy się z doznanym bólem. Oczekiwanie na ból nasila napięcie - wyjaśnia psycholog i hipnoterapeuta Agata Zaborek - Welikan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *