Zboczenie, zaburzenie, parafilia i preferencje seksualne

Zboczenie – używamy tego słowa bardzo często i bardzo lekko na określenie wszystkiego, co wykracza poza nasza osobistą normę.

Współczesna psychiatra bardzo rozszerza normę dopuszczalnych zachowań – zaburzenie lub zboczenie jest tylko tam, gdzie komuś dzieje sie krzywda i gdy ktoś cerpi z powodu  czyichś seksualnych potrzeb

dr n. med. Katarzyna Bajszczak – psycholog seksuolog kliniczny, seksuolog dziecięcy, katarzynabajszczak@gmail.com

Kiedy mówimy o zboczeniu, a kiedy o czyichś potrzebach seksualnych? czy potrzeby seksualne mogą w ogóle być nienormalne?

Preferencje seksualne to zachowania seksualne, które dana osoba preferuje, czyli wybiera.

Parafilie – długotrwałe, nawracające, silne, seksualnie podniecające fantazje lub zachowania, które obejmują niezwykłe obiekty, działania lub sytuacje

zboczenie
“Zaburzenie parafilne jest to parafilia, która powoduje wyraźne cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania społecznego u prezentującej ją jednostki, bądź też krzywdę i cierpienie lub ich ryzyko  u innych, jeżelli staną się  przedmiotem zachowań seksualnych osoby z parafilią. Sama parafilia jest koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem do diagnozy zaburzeń parafilnych i jako taka nie wymaga automatycznie interwencji klinicznej”. www.przeglad-seksuologiczny.pl

Nie możemy tutaj mieć do czynienia z preferencjami, które są bardzo rzadkie, czy wyjątkowe. Jeżeli takie są, są traktowane jako dziwne, wtedy mówimy o nich, że są to parafilie. Co ciekawe, najnowsza amerykańska klasyfikacja zaburzeń psychicznych DSM-5 daje w tej chwili możliwość zdiagnozowania zaburzeń parafilnych i parafilii, jako dwóch odrębnych kategorii. Mówiąc wprost – nie każda parafilia jest zaburzeniem. Jest to nowe podejście do parafilii – w dotychczasowych klasyfikacjach amerykańskich parafilię zawsze traktowano jako zaburzenia. W tej chwili jest taka możliwość, że parafilia, która nie szkodzi nikomu, która nie wyrządza nikomu krzywdy, nie powoduje stresu, ani cierpienia, czyli jest pewnego rodzaju dziwactwem, jeśli chodzi o preferowane zachowania seksualne nie musi być traktowana jak zaburzenie.

Zaburzenia parafilne – naruszanie granic

W przytoczonej klasyfikacji jest wyraźnie powiedziane, że zaburzenie parafilne jest to zachowanie seksualne, które wyrządza krzywdę, szkodę, powoduje stres, cierpienie albo osoby, która prezentuje takie zachowanie, albo innych osób, osób trzecich. Takim zachowaniem parafilnym, które jest zaburzeniem może być np. pedofilia, wojeryzm, czyli podglądanie osób trzecich podczas rozbierania się, czy aktu seksualnego, także froteryzm, czyli ocieranie się. Pozornie może wydawać się, że froteryzm nie jest szczególnie szkodliwy, ale jest to wyraźne naruszanie czyichś granic i wyrządzanie komuś szkody.

Parafilia i zboczenie 

Oczywiście, parafilia jest to termin medyczny niestygmatyzujący. Przytoczone przez mnie zachowania w języku potocznym nazywane są zboczeniami, dewiacjami i oczywiście w języku społecznym, potocznym takich określeń częściej się używa. Właściwym terminem medycznym jest parafilia.

Parafilia jaką jest froteryzm to ocieranie się o inne osoby, czyli dążenie do tego, żeby znaleźć się w miejscu, które jest tłoczne, gdzie jest dużo ludzi. Będzie to np. zatłoczona komunikacja miejska, zatłoczone ulice, w ogóle zatłoczone miejsca, gdzie taka osoba, która w ten sposób dostarcza sobie przyjemności ma możliwość ocierania się o inne osoby. Jest to powodowane potrzebą rozładowania swojego napięcia, dostarczania sobie przyjemności o charakterze seksualnym.

Podział zaburzeń parafilnych wedłyg klasyfikacji DSM 5

1. Parafilie w zakresie sposobu realizacji:

a) koniecznym warunkiem do podniecenia seksualnego jest obecność niedobrowolnych partnerów (ekshibicjonizm, voyeryzm, froteryzm),

b) osiągnięcie satysfakcji seksualnej uzależnione jest od obecności sytuacji związanych z cierpieniem i upokarzaniem (sadyzm, masochizm).

2. Parafilie dotyczące obiektu:

a) skierowane do innych osób (pedofilia),

b) skierowane do innych obiektów (fetyszyzm i transwestytyzm fetyszystyczny).

Summary
Zboczenie, zaburzenie, parafilia i preferencje  seksualne
Title
Zboczenie, zaburzenie, parafilia i preferencje seksualne
Description

Zaburzenie parafilne jest to parafilia, która powoduje wyraźne cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania społecznego u prezentującej ją jednostki, bądź też krzywdę i cierpienie lub ich ryzyko u innych, jeżelli staną się przedmiotem zachowań seksualnych osoby z parafilią. O różnicy między preferencją seksualną a zboczeniem czyli zaburzeniem parafilnym mówi dr n. med. Katarzyna Bajszczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *